Nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și al Directorului General

+ -

Nivelul remunerației administratorilor = în cuantum de 12.656 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

 

Nivelul remunerației directorului general cu atribuții delegate = o remunerație fixă brută al cărei cuantum este egal cu suma de 39.660 lei, echivalentă cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News