+ -

Stație de epurare a apelor uzate pe platforma aeroportului Henri Coandă

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat licitația pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea unei stații de epurare a apelor uzate evacuate de pe platforma aeroportuară Henri Coandă, inclusiv servicii de operare și întreținere în perioada de garanție.

Proiectul, în valoare totală de 95.8 milioane lei, urmează să se deruleze pe o perioadă de 153 luni, dintre care 9 luni proiectare, 24 luni execuția lucrărilor și, ulterior, operarea stației de epurare pe o perioadă de 10 ani, inclusiv mentenanța preventivă și corectivă a acesteia.

Criteriile de atribuire sunt: cel mai bun raport calitate/preț (60%), costul de operare (30%) și cerințe specificed privind personalul implicat (inginer tehnolog stație de epurare – 5%, respectiv coordonator lucrări pe șantier – 5%) Stația de epurare este dimensionată pentru o capacitate de 200 m3/h, cu posibilitatea extinderii în viitor.

Stația de epurare, dimensionată pentru 14.433 L.E (locuitori echivalenţi), are ca scop epurarea apelor uzate menajere și tehnologice, provenite din activitatea în cadrul Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” și descărcarea lor în emisarul Valea Pasărea.

Prin realizarea acestei stații de epurare se realizează atât eliminarea completă a pericolului poluării accidentale a emisarului Valea Pasarea, cât și reciclarea și reutilizarea unei cantități importante de glicol.

Schema de epurare propusă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate și concentrațiilor indicatorilor avuți în vedere pentru acestea, și urmarește în mod special reținerea  substanțelor pe baza de glicol, eliminarea substanțelor organice biodegradabile și eliminarea compușilor azotului si fosforului. Întregul proces de deshidratare, uscare și transfer în saci va fi automatizat integral și nu va necesita supraveghere permanentă din partea operatorului.

Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings