Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti24 Martie 2014

Programe și strategii


DEZVOLTARE MODERNIZARE

 

AEROPORTUL  INTERNAȚIONAL  HENRI COANDĂ BUCUREȘTI

 1. Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Interațional Henri Coandă București

CADRU LEGAL:

 • OG nr 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB, cu modificările și completările ulterioare.
 • HG 655/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București”.
 • Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

ETAPIZARE, CONFORM OG.  NR. 64/1999:

Etapa I   Aprobarea Planului urbanistic zonal  (implementat)

Etapa a II-a  Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic    de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare ( în curs de implementare): 

 • II.1. Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;  (implementat)
 • II.2. Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;  (finalizat la nivelul CNAB)
 • II.3. Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; 
 • II.4. Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor. 

Etapa a III-a  Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare: 

 • III.1. Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;
 • III.2. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar; 
 • III.3. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo; Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian. 

DESCRIERE:

 • Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)        4.752.181 mii lei

din care C+M 3.051.129mii lei

 •  Durata de realizare                                              60 luni
 •    Principalele obiective de investiții:
 • Terminal de pasageri modular – suprafața totală 100.000 m2
 • 2 module x 1.500 pasageri/oră/flux;
 • 25 porți de îmbarcare (13 porți cu acces la burduf, 12 porți pentru autobuze);
 • Platformă de parcare aeronave 650.000 m2
 • 56 poziții noi de parcare pentru aeronave;
 • racorduri la actualul sistem de piste;
 • Sistem căi de rulare  266.000 m2;
 • Parcări (multietajate, la sol, etc.) 9.600 locuri;
 • Drumuri de acces (zona publică și zona de operațiuni aeriene);
 • Infrastructură/construcţii auxiliare  / 22.100 m2 – Clădire administrativă; Centru tehnic Clădire socială; Clădire pentru întreţinere şi reparaţii clădiri; Atelier pentru întreţinere şi reparare vehicule/utilaje; Zonă/Hală staţionare echipamente Handling; Remiza pompieri;
 • Clădire  Control Trafic Aerian şi Turn de control;
 • Siguranța și Securitate; Utilități; Dotări
 • Amenajarea terenurilor pentru: zona cargo; zona industrială; zona comercială; parcul tehnologic high- tech.

 

 1. Program multianual de dezvoltare și reparații capitale la suprafața de mișcare AIHCB

 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI - BĂNEASA AUREL VLAICU

Pe termen scurt și mediu – derularea investițiilor pentru refuncționalizarea AIBB-AV:

 • Finalizarea investițiilor la modernizarea aerogării

Obiectivul principal - asigurarea unei capacități de procesare estimată la minimum 350.000 pax/an.

 • Construirea unei Remize PSI cu căi de acces și rezervă de apă